Formules de politesse

Beleefdheidsformules Formules de politesse
Hoe maakt u het ? Goed, dank u … en u?

Hoe gaat het met u? Goed, dank u … en met u ?

Comment allez-vous? Bien, merci … et vous?
Mag ik u mijn echtgenote voorstellen? Aangenaam! Puis-je vous présenter mon épouse? Enchanté!
Hij kan niet komen. Wat jammer! Il ne peut pas venir. Quel dommage!
Gaat u voor / Na u. Dank u Après vous. Merci.
Mag ik u uit uw jas helpen? Alstublieft Puis-je vous aider à vous débarasser? Merci
Mag ik u iets te drinken aanbieden? Graag een kopje koffie. Puis je vous offrir quelque chose à boire? Du café, volontiers.
Hindert het niet als ik rook? Volstrekt / helemaal niet. Cela ne vous dérange-t-il pas si je fume? Pas du tout.
Het spijt me werkelijk! Dat geeft niets. Je suis vraiment désolé! Ce n’est pas grave.
Ik moet om 3 u in Gent zijn. Ik houd u niet langer op. Je dois être à Gand pour 3h. Je ne vous retiens pas davantage.
Dank u wel voor inlichtingen. Graag gedaan! Merci pour les renseignements. De rien! / Il n’y a pas de quoi.
Doet u de groeten aan uw moeder. Van haar evenveel. / Zal ik doen. Les compliments à votre mère. Autant de sa part. / Je n’y manquerai pas
Prettig weekeinde. Jij ook! Bon weekend. Toi aussi!
Kan ik u helpen? Laat u maar. Puis-je vous aider? Cela ira.
Smakelijk (eten) Bon appétit
Veel plezier Amusez-vous bien
Gelukkige verjaardag Joyeux anniversaire
Gelukkig Nieuwjaar Bonne Année
Vrolijk Kerstfeest Joyeux Noël
Vrolijk Pasen Joyeuses Pâques
Gefeliciteerd! / Proficiat! Félicitations!
Innige deelneming Sincères condoléances
Veel succes! Bonne chance!

Source: Wikilivres

Creative Commons Licence