Le magasin


Proposer ou demander de l’aide

 • Puis-je vous aider ?
Kan ik u helpen?
 • Pouvez-vous m’aider ?
Kunt u me helpen?
 • Où se trouve le rayon pour homme ?
Waar is de herenafdeling?

Demander un renseignement

 • Puis-je vous demander un renseignement ?
Mag ik u een inlichting vragen?
 • Voulez-vous un renseignement ?
Wilt u een inlichting?
 • Avez-vous ce modèle en noir ?
Hebt/Heeft u dit model ook in zwart?
 • Non. Nous ne l’avons plus de stock.
Nee. We hebben dit niet meer in voorraad.

Chercher un cadeau

 • J’aimerais offrir un cadeau à mon grand-père.
Ik zou graag een cadeau/geschenk aan mijn grootvader geven.
 • J’ai un budget de 30 euros.
Ik heb (maar) een budget van 30 euro. ou Ik heb maar 30 euro te besteden.

Commander un produit

 • Puis-je commander ce livre ?
Kan ik dit boek bestellen?
 • Voulez-vous commander ce livre ?
Wilt u dit boek bestellen?
 • Le livre arrivera (arrive) dans environ deux semaines.
Het boek komt over ongeveer twee weken aan.
 • Cela vous convient ?
Schikt u dat?
 • Pouvez-vous donner un acompte de 10 euros ?
Kunt u een aanbetaling van 10 euro doen?

Proposer un produit

 • Nous avons aussi un grand choix de chaussures.
We hebben ook een ruime keus aan schoenen.
 • Voulez-vous aussi une cravate ?
Wilt u ook een das?
 • J’aimerais aussi des chaussettes noires. Et ce sera tout.
 • Je prendrai (je prends) ce livre.
Ik neem dit boek.
 • Ce modèle existe dans d’autres couleurs.
Dit model bestaat ook in andere kleuren.
 • Nous avons aussi ce pantalon en gris.
Wij hebben deze broek ook in het grijs.

Essayer un vêtement

 • Voulez-vous essayer ce pantalon ?
Wilt u deze broek passen?
 • Où se trouve la cabine d’essayage ?
Waar is de paskamer?
 • La cabine d’essayage se trouve la-bàs ?
Is de paskamer daar?

Demander un produit

 • Donnez-moi les bottes grises.
Geeft u me de grijze laarzen maar.

Demander la taille

 • Quelle est votre pointure ? (chaussure)
Wat is uw maat?
 • Quelle est votre taille ? (pantalon)
Wat is uw maat? ou Welke maat draag je?

Demander et donner le prix

 • Cela fait 10 euros.
Het is 10 euro.
 • Cela fait 15 euros en tout.
Het is 15 euro samen.
 • C’est cher.
Het is duur.
 • C’est bon marché.
Het is goedkoop.
 • Combien coûte ce pull ?
Hoeveel kost deze trui?

Payer

 • Client suivant, s’il vous plaît.
Volgende klant, alstublieft.
 • Où se trouve la caisse ?
Waar is de kassa?
 • Puis-je payer avec une carte de banque ?
Kan ik met een bankkaart betalen?
 • Avez-vous une carte de fidélité (carte client)?
Hebt/Heeft u een klantenkaart?

Source: Wikilivres

Creative Commons Licence