Maurice Barrès (1862-1923)

Maurice Barrès werd geboren in de streek van Lotharingen in 1862. In zijn eerste romans ontwikkelde hij wat hij beschrijft als « de cultus van het ik » (le culte du moi) (Sous l’oeil des Barbares; Le Jardin de Bérénice; Du sang, de la volupté et de la mort). Daarna verlegde hij de nadruk naar de verbondenheid van het individu met zijn geboortegrond, met de tradities van streek en land, en werd hij de heraut van de « nationale energie », de vertolker van het « Franse gevoel » (Les Déracinés; L’Appel du Soldat; Au service de l’Allemagne; Leurs Figures). Hij had een grote invloed op de jongere generatie in en buiten Frankrijk. Hij geldt als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van nationalistisch rechts tussen de beide oorlogen, met uitlopers tot in het Vichy-regime.