Auteursrechten (BIS)

De pagina die naar deze tekst linkt bevat (een bewerking van) cursusmateriaal dat werd ontwikkeld voor het afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid dat in 2007 werd afgebouwd.
Dit cursusmateriaal staat ter beschikking onder de Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 2.0’. Deze licentievorm maakt gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk.

Deze licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan opnieuw onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Bovenstaande samenvatting van de licentie is enkel ter informatie. Ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden. Zie hiervoor http://creativecommons.org. Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.


Misschien mag deze site één van de vele nieuwe levens van uitstekend lesmateriaal zijn, met dank aan de competente lesgevers die dat materiaal ontwikkelden. Deze site wil dat cursusmateriaal gemakkelijk beschikbaar stellen voor leerlingen of studenten. Leerkrachten en docenten kunnen er gebruik van maken ter aanvulling van hun eigen cursussen of samen met de talrijke uitstekende handboeken op de Nederlandse en Belgische markt.

Het materiaal dient uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, meer bepaald in een onderwijscontext.