Op de site van Langmedia staan een aantal korte dialogen die een mooie samenvatting zijn van de meest courante taalhandelingen in het Frans. Wie wil kan telkens ook een video bekijken. Hier volgt een lijst van de transcripts. De pagina’s zijn tweetalig Frans-Engels, en bevatten nogal wat schrijffouten. Wat voor het aanleren van spreektaal misschien niet echt dramatisch is.