Diderot

Image

Denis Diderot (1713-1784)

Denis Diderot is één der belangrijkste Franse schrijvers van de Verlichting. Geboren te Langres op 5 oktober 1713, overleden te Parijs op 31 juli 1784. Zijn levenswerk is de totstandkoming van de Encyclopédie (35 delen; 1751-1780). Opgezet door Diderot en D’Alembert, stond ze vanaf het derde deel uitsluitend onder Diderot’s redactionele leiding. Zelf schreef Diderot de belangrijkste artikels (o.a. Christendom, Geloof, Moraal, Voorzienigheid).

Zijn « verlichte » ideeën propageerde Diderot ook door het schrijven van romans en toneelstukken. Beroemd door Gœthe’s vertaling (1805) is Le Neveu de Rameau. Op uitnodiging van Catharina II, die hem financieel steunde, was Diderot in 1773-1774 in Rusland.

De wijsbegeerte van Diderot is in haar ontwikkeling kenmerkend voor de Verlichting. Aanvankelijk stond hij op theïstisch standpunt om later, via een deïstische fase, te komen tot een naturalistisch pantheïsme: er is slechts één wezen, het heelal, waarin alle verschijnselen door een immanente wetmatigheid te verklaren zijn. In het godsdienstig geloof ziet Diderot een bron van allerlei onheil.

BronDiderot