Jules Verne

Jules Verne (Nantes, 8 februari 1828 – Amiens, 24 maart 1905) wordt door velen gezien als de vader van de science-fictionroman.

Met Cinq semaines en ballon – Vijf weken in een luchtballon (1863) vestigde hij dadelijk zijn reputatie van wetenschappelijk vulgariserende romanschrijver. Zijn productie is overvloedig, het is populaire en spannende lectuur, vooral voor de jeugd. Meerdere werken werden voor toneel bewerkt of verfilmd.

Voyage au centre de la terre – Naar het middelpunt der aarde (1864); Les Enfants du Capitaine Grant – De kinderen van kapitein Grant (1867-1868); Vingt mille lieues sous les mers – Twintigduizend mijlen onder zee (1870); Le Tour du Monde en quatre vingts jours – De reis om de wereld in tachtig dagen (1873); Michel Strogoff (1876); Mathias Sandorf (1885)

Bron


Jules Verne