François MauriacFrançois Mauriac groeide op in een burgerlijke omgeving van katholieke grootgrondbezitters, tussen de wijngaarden en de Landes ten zuiden van Bordeaux. Zijn romans zijn gesitueerd in die streek en in die sociale milieus. Nochtans is Mauriac zeker geen schrijver van heimatliteratuur: zijn boeken gaan over de menselijke ziel, die tussen goed en kwaad wordt heen en weer getrokken. Het lijkt dat Mauriac meer aandacht schenkt aan het kwade dan aan het goede, maar dat pessimisme wordt getemperd door mildheid: er is voor iedereen die fouten of misdaden begaat nog een mogelijkheid tot vergeving. Mauriac is wel streng voor de schijnheiligheid die in de burgerlijke omgeving alomtegenwoordig is.
Le baiser au lépreux (1922), Thérèse Desqueyroux (1927), Le Noeud de vipères (1932), Le mystère Frontenac (1933).