Hedendaagse Franse literatuur

Vanzelfsprekend kunnen we over de hedendaagse literatuur moeilijk in overzichten spreken.

De mondialisering van de cultuur brengt nieuwe mengvormen voort, nieuwe stromingen, die misschien ooit het etiket « klassiek » zullen opgeplakt krijgen. De nieuwe informaticatechnologieën brengen literatuur en andere kunstuitingen dichter bij elkaar. Ze creëren bovendien nieuwe mogelijkheden van uitdrukking en uitgave, zoals e-books en blogs.

Het digitale tijdperk gaat gepaard met nieuwe vormen van kruisbestuiving tussen de verschillende vormen van literatuur- en kunstbeoefening: poëzie, filosofie, toneel en proza lopen in elkaar over.

Dit alles verhindert niet dat vele schrijvers van het begin van de 21e eeuw toch nog geïnspireerd worden door dramatische en traumatische ervaringen uit de 20e eeuw. Les Bienveillantes van Jonathan Littell is hiervan maar één voorbeeld.

Deze tekst is een bewerking van het artikel « Littérature du 21e siècle » uit de Franse Wikipedia.

Creative Commons Licence


Littérature francophone contemporaine – Franse literatuur van de 21e eeuw


Littérature – 21e siècle

Littérature 21e – Autres articles

Literatuur 21e – Meer artikels in het Nederlands

Auteurs 21e – Autres articles

Auteurs 21e – Meer artikels in het Nederlands

Biblio – Lecture

Biblio – Boekverslag